POZÝVAME VÁS NA KONFERENCIU K 60. VÝROČIU VZNIKU KATEDRY "KU KOREŇOM NITRIANSKEJ GEOGRAFIE"
POZÝVAME VÁS NA KONFERENCIU K 60. VÝROČIU VZNIKU KATEDRY "KU KOREŇOM NITRIANSKEJ GEOGRAFIE"

Akreditované študijné programy

 

DENNÉŠTÚDIUM

Bakalársky študijný program Geografia v regionálnom rozvoji

Magisterský študijný program Geografia v regionálnom rozvoji

Bakalársky študijný program Učiteľstvo akademických predmetov

Magisterský študijný program Učiteľstvo akademických predmetov

  

EXTERNÉ ŠTÚDIUM

Bakalársky študijný program Geografia v regionálnom rozvoji

Magisterský študijný program Geografia v regionálnom rozvoji

 

ROZŠIRUJÚCE ŠTÚDIUM

Učiteľstvo akademických predmetov (Geografia)

 

Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5