VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPV UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPV UKF V NITRE

Akreditované programy

 

DENNÉ ŠTÚDIUM

Bakalársky program Geografia v regionálnom rozvoji

Magisterský program Geografia v regionálnom rozvoji

Bakalársky program Učiteľstvo geografie v kombinácii

Magisterský program Učiteľstvo geografie v kombinácii

  

EXTERNÉ ŠTÚDIUM

Bakalársky program Geografia v regionálnom rozvoji

Magisterský program Geografia v regionálnom rozvoji

 

ROZŠIRUJÚCE ŠTÚDIUM

Učiteľstvo akademických predmetov (Geografia)

 

RIGORÓZNE KONANIE

Študijný odbor: Vedy o Zemi (RNDr.)

Študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy - geografia (PaedDr.)

 

 

 

 

 

Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5