VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPV UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPV UKF V NITRE

Laboratórium geografických informačných systémov

 

Geografické informačné systémy (GIS) predstavujú technologický prostriedok pre prácu s priestorovými informáciami a sú tvorené softvérom, hardvérom, geodátami a osobami tvoriacimi personálne zabezpečenie.

Tento typ technológie sa jednak využíva na pedagogické účely, na druhej strane koncentruje výskumný potenciál v oblasti GIS a skvalitňuje výsledky vedecko-výskumnej činnosti na Katedre geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre.

Činnosť laboratória GIS je zameraná na tieto hlavné oblasti:

- výskum zameraný na geoinformačné technológie v interakcii s geografickými disciplínami,

- tvorba a aktualizácia geodatabáz a digitálnych máp,

- vykonávanie sofistikovaných priestorovo-štatistických analýz a modelovaní,

- výučba študentov v oblasti geoinformačných technológií po teoretickej a praktickej stránke,

- školenia zamestnancov a iných záujemcov o vzdelávanie v prostredí GIS.

 

Technické vybavenie

Zariadenia:

19 x PC pre študentov + 1 PC pre učiteľa na báze Intel Core CPU i5 3,2GHz, 4GB RAM

1 x dataprojektor

1 x server IBM System x3200 M3

2 x GPS Garmin eTrex

2 x Garmin GPSmap 78s

1 x GPS Garmin Oregon 550t

2 x GPS/PDA Trimble Juno 3B

1 x GNSS prijímač Trimble Pathfinder Pro 6H

 

Softvérové licencie a rozšírenia:

ArcGIS 10.1 for Desktop Advanced Concurrent Use (31 licencií) s rozšíreniami:

- 3D Analyst for Desktop 10.1

- Spatial Analyst for Desktop 10.1

- Network Analyst for Desktop 10.1

- Geostatistical Analyst for Desktop 10.1

- Tracking Analyst for Desktop 10.1

- Schematics for Desktop 10.1

- Data Interoperability for Desktop 10.1

- Data Reviewer for Desktop 10.1

Esri City Engine Advanced Concurrent Use (31 licencií)

MxGPS for ArcGIS Desktop 10.1 Academic License (25 licencií)

MxGPS for ArcGIS Desktop 10.1 Single Use Licence (1 licencia)

Land Change Modeler 2.0 for ArcGIS Academic license (2 licencie)

Land Change Modeler 2.0 for ArcGIS Student Lab Kit license (15 licencií)

ArcGIS 9.3 for Desktop Single Use (4 licencie + 1 licencia s rozšíreniami 3D Analyst a Spatial Analyst)

ArcGIS 10 for Desktop Single Use (1 licencia)

ArcGIS for Server 10.1 Standard

QGIS (freeware)

Grass GIS (freeware)

GPS Pathfinder Office (2 licencie)

ArcPad (2 licencie)

Trimble TerraSync (2 licencie)

XTools Pro 16.0 (2 licencie)

MATLAB verzia R2017b (25 licencií) s rozšíreniami:

- Mapping Toolbox

- Curve Fitting Toolbox

- Statistics and Machine Learning Toolbox

 

Digitálne údaje:

Vektorová mapa Slovenska v mierke 1 : 200 000 (VMAP200) 

Spojitá vektorová mapa v mierke 1 : 50 000 (SVM50) (Trenčiansky a Nitriansky kraj)

Mapové listy Základnej mapy SR v mierke 1 : 10 000 vo formáte raster (Nitriansky kraj)

Definičné body obcí a častí obcí Slovenska (shapefile)

 

Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5