VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPV UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPV UKF V NITRE

Ľudský kapitál v regionálnom rozvoji

Human Capital in Regional Development

Oľga Slobodníková

In: Geografické informácie (Geographical Information), Ročník (Volume) 16, Číslo (Issue) 2, 2012, p. 138-148, ISSN 1337-9453

DOI: 10.17846/GI.2012.16.2.138-148

Abstract

The key role inregional development has above all finance, inventiveness and human capital. The aim of this study is to define human capital, to specify its role in regional development and to provide our suggestions for improving skills of human capital for regional development.

Keywords: human capital, regional development, innovations, silver economy

FULL TEXT

Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5