VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPV UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPV UKF V NITRE

24.8.2020 | Študijný úspech nášho absolventa J. Výbošťoka

Absolvent našej katedry Mgr. Ján Výbošťok dňa 24.8.2020 úspešne obhájil na PRIF UK v Bratislave dizertačnú prácu s názvom "Priestorová divergencia a prehlbovanie nerovností v regiónoch Slovenska". Na foto s členmi komisie (z pravej strany):

prof. Korec, Dr. Netrdová, prof. Tolmáči, Dr. Výbošťok, doc. Gurňák, Dr. Michniak, doc. Križan, Dr. Šuška a Dr. Michálek.

(zdroj: Geografický ústav SAV) 

Srdečne blahoželáme a na nášho bývalého študenta, ktorý na katedre svojím odborným zameraním vyrástol pod vedením RNDr. Hildy Kramárekovej, PhD., sme patrične pyšní.

Vybostok

 

Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5