VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE, GEOINFORMATIKY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPVaI UKF V NITRE

Mapovacie kurzy

 

2004 – Percepcia vnímania AE Mochovce obyvateľmi jeho 1. a 2. ochranného pásma

2003 – Predpoklady regionálneho rozvoja mikroregiónu Thermál

2002 – Maloobchod mesta Nitra

2001 – Predpoklady regionálneho rozvoja okresu Šaľa

        – Predpoklady regionálneho rozvoja okresu Nitra

2000 – Predpoklady regionálneho rozvoja okresu Nové Zámky

1999 – Predpoklady regionálneho rozvoja okresu Zlaté Moravce

1998 – Vybrané predpoklady regionálneho rozvoja mesta Nitra

1997 – Predpoklady regionálneho rozvoja mikroregiónu SOTDUM (okres Topoľčany)

        – Predpoklady regionálneho rozvoja okresu Krupina

1996 – Vybrané predpoklady regionálneho rozvoja mesta Nitra

1995 – Vybrané predpoklady regionálneho rozvoja mesta Nitra

1994 – Vybrané predpoklady regionálneho rozvoja mesta Nitra

1993 – Vybrané predpoklady regionálneho rozvoja mesta Nitra

1992 – Regionálna štruktúra okresu Prievidza

Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5