POZÝVAME VÁS NA KONFERENCIU K 60. VÝROČIU VZNIKU KATEDRY "KU KOREŇOM NITRIANSKEJ GEOGRAFIE"
POZÝVAME VÁS NA KONFERENCIU K 60. VÝROČIU VZNIKU KATEDRY "KU KOREŇOM NITRIANSKEJ GEOGRAFIE"

Geografické štúdie (Geographical Studies)

Ročník (Volume) 13, Číslo (Issue) 1, 2009

 
 
Obsah (Content)
 
Confrontation of Two Dimensions of life Quality in Štúrovo Ward
Peter Bacsó, Alena Dubcová
p. 5-11
 
Emigration of Inhabitans from Nitra Town to the Rural Municipalities
Gabriela Czaková
p. 12-27
 
Dynamics of Population in Microregion Požitavie – Širočina
Katarína Kasanická, Gabriela Czaková
p. 28-39
 
Nitra – the Centre of the Marian Pilgrimage
Alfred Krogmann
p. 40-45
 
Municipality Preselany as the Object of Creating a Local Agenda 21
Monika Kurňavková, Alena Dubcová
p. 46-50
 
Business Structure in the Agriculture of the Nitra region
Jana Némethová
p. 51-58
 
Vnímanie cestovného ruchu v mikroregióne Termál
Perception of Tourisum in the Microregion Termal
Daša Oremusová
p. 59-68
 
Nitra – mesto obchodných centier
Nitra – Town of Retail Center
Miroslava Trembošová
p. 69-79
 
Percepcia chudoby z hľadiska príjmov v okrese Nitra
Perception of Poverty from the Profit Aspect in Nitra District
Ján Veselovský
p. 80-88
 
Teoretická konstrukce dílčích kapitol školní učebnice v kontextu s fázemi výuky
Theoretical Construction of Partial Chapters of School Textbook in the Context with Phases of Teaching
Martin Weinhöfer
p. 89-96
 
Postavenie krajinného plánovania ako súčasti regionáleho rozvoja v Európskej únii (Vybrané metavedecké poznámky)
Position of the Landscape Planning as a Part of the Regional Development in European Union (Selected Metascientific Remarks)
Florin Žigrai
p. 97-107
 
 
Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5