POZÝVAME VÁS NA KONFERENCIU K 60. VÝROČIU VZNIKU KATEDRY "KU KOREŇOM NITRIANSKEJ GEOGRAFIE"
POZÝVAME VÁS NA KONFERENCIU K 60. VÝROČIU VZNIKU KATEDRY "KU KOREŇOM NITRIANSKEJ GEOGRAFIE"

Geografické štúdie (Geographical Studies)

Ročník (Volume) 16, Číslo (Issue) 1, 2012

 
 
Obsah (Content)
 
Lesné hospodárstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja
Forest Management in the Nitra Self-Governing Region
Jana Némethová
p. 4-21
 
Prejavy rezidenčnej a komerčnej suburbanizácie v mestskej časti Nitry – Dražovce
Residential and Commercial Suburbanization in the City Part of Nitra – Dražovce
Gabriela Repaská, Alžbeta Ostrovská
p. 22-37
 
Priestorové jednotky intraurbánnej regionalizácie maloobchodnej vybavenosti mesta Nitra
Spatial Units of the Intraurban Regionalization of Retail Facilities in the Nitra City
Miroslava Trembošová
p. 38-62
 
Indikátory zdravotného stavu obyvateľstva z aspektu trvalo udržateľného rozvoja
Indicators of Population Health Status from the Aspect of Sustainable Development
Katarína Vilinová
p. 63-74
 
Súčasná krajinná štruktúra povodia Vyčomy
Current Landscape Structure of the Vyčoma Watershed
Matej Vojtek
p. 75-85
Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5