VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPV UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPV UKF V NITRE

Geografické informácie (Geographical Information)

Ročník (Volume) 24, Číslo (Issue) 1, 2020

 
 
Obsah (Content)
 
Mapovanie topografie a geofyzikálnych pomerov Beaufortského mora pomocou geopriestorových údajov s vysokým rozlíšením a GMT
Polina Lemenkova
p. 4-18
 
Application of GIS Within the Spatial Analysis of the Foreign Policy of the Slovak Republic
Filip Šandor, Roman Najdený, Daniel Gurňák
p. 19-29
 
Cuba at the Crossroads
Ján Veselovský, Petr Chalupa
p. 30-40
 
Analýza fluviálnych systémov v okolí vrchu Bežan (Liptovská kotlina, Západné Karpaty)
Ladislav Vitovič
p. 41-56
 
Verifikácia veku nepárových terás potoka Ľupčianka (severné svahy Nízkych Tatier, Západné Karpaty)
Ladislav Vitovič
p. 57-67
Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5