POZÝVAME VÁS NA KONFERENCIU K 60. VÝROČIU VZNIKU KATEDRY "KU KOREŇOM NITRIANSKEJ GEOGRAFIE"
POZÝVAME VÁS NA KONFERENCIU K 60. VÝROČIU VZNIKU KATEDRY "KU KOREŇOM NITRIANSKEJ GEOGRAFIE"

Geografické informácie (Geographical Information)

Ročník (Volume) 19, Číslo (Issue) 1, 2015

 
 
Obsah (Content)
 
The Georelief of the Malachovský potok (Stream) Basin
Peter Barto
p. 4-21
 
Analýza medzinárodných turistických tokov medzi Ukrajinou a Slovenskom
Oresta Bordun
p. 22-30
 
Rozvoj aktívneho cestovného ruchu na západnej Ukrajine
Mykhailo Hamkalo
p. 31-39
 
Možnosti európskej integrácie ukrajinského cestovného ruchu a rozvoja rekreácie
Anna Khovalko
p. 40-47
 
Brewing Tradition in the Topoľčany Town and in Its Surroundings
Milan Krajčík, Hilda Kramáreková
p. 48-63
 
Problémy a perspektívy rozvoja infraštruktúry cestovného ruchu v správnom obvode Lyčakivskyj v meste Ľvov
Andrij Manko, Nazarii Mandiuk
p. 64-69
Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5