VÍTAME VÁS NA STRÁNKE KATEDRY GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPV UKF V NITRE
VÍTAME VÁS NA STRÁNKE KATEDRY GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPV UKF V NITRE

Na medzinárodnej konferencii SGEM 2017 - International Multidisciplinary Scientific GeoConference v Bulharskej Albene z takmer 400 prednášajúcich putovali počas záverečného slávnostného ceremoniálu až dve krištáľové plakety a certifikáty "Best Speaker" od vedeckého výboru za prezentáciu originálnych výsledkov výskumu do rúk pracovníkov našej katedry. Ocenenia získali prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD., za prezentáciu výsledkov výskumu zmien kultúrnej krajiny Slovenska a Mgr. Matej Vojtek, PhD., za prezentáciu výsledkov výskumu zmien stability krajiny na príklade povodia vodného toku Radiša, ktoré predniesli v rámci sekcie "Land Use and Development".

Príspevky vznikli v rámci riešenia projektu VEGA 1/0934/17 Transformácia využívania kultúrnej krajiny Slovenska za ostatných 250 rokov a predikcia jej ďalšieho vývoja. 

 

SGEM Plaketa         SGEM detail
 
Katedra geografie a regionálneho rozvoja UKF V Nitre. Joomla Templates 2.5