VÍTAME VÁS NA STRÁNKE KATEDRY GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPV UKF V NITRE
VÍTAME VÁS NA STRÁNKE KATEDRY GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPV UKF V NITRE

Katedra geografie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v spolupráci s Katedrou geografie a regionálného rozvoja Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Jihomoravskou pobočkou České geografické společnosti si Vás dovoľuje pozvať na výročnú 25. středoevropskou geografickou konferenci na tému: Užitečná geografie: přenos z výzkumu do praxe, ktorá sa bude konať na pôde Pedagogickej fakulty Masarykovy univerzity v Brne počas 12.–13. októbra 2017. Viac informácií v 1. cirkulári.

1. cirkulár

 

Katedra geografie a regionálneho rozvoja UKF V Nitre. Joomla Templates 2.5