VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPV UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPV UKF V NITRE

14.12.2020 | Katedra má nového docenta

Dňa 14.12.2020 si náš kolega RNDr. Matej Vojtek, PhD. prevzal docentský dekrét z rúk rektora Prešovskej univerzity v Prešove, kde v rámci habilitačného konania z odboru Geografia obhájil habilitačnú prácu na tému "Mapovanie povodňového potenciálu, hrozby a rizika" a predniesol habilitačnú prednášku na tému "Mapovanie povodňovej hrozby – vybrané prístupy a metódy“. Predsedom komisie bol prof. Ing. Jozef Vilček, PhD., oponentami prof. RNDr. Eva Michaeli, PhD., RNDr. Milan Lehotský, CSc. a prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.; členmi komisie doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc. a prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.
Doc. RNDr. Matej Vojtek, PhD. je absolventom nitrianskej geografickej katedry (2009). Školiteľom jeho diplomovej (Mgr.), dizertačnej (PhD.) i rigoróznej práce (RNDr.) bol prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD.
Aj touto cestou mu srdečne blahoželáme k statusu aktuálne najmladšieho docenta geografie na Slovensku, prajeme veľa ďalších úspechov a ako na nášho bývalého študenta, sme na neho patrične pyšní.
Na snímkach slávnosť odovzdávania docentských dekrétov počas Vedeckej rady Prešovskej univerzity v Prešove.

Foto: Marcel Mravec, AV Štúdio, Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove

  

 

Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5