VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPV UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPV UKF V NITRE

15.-17.12.2020 | Zástupkyňa KGRR na medzinárodnej konferencii v Moskve

V dňoch 15.-17. decembra sa uskutočnila v Moskve medzinárodná vedecká konferencia s názvom „QS Subject Focus Summit – Modern Languages and Linguistics“. Hlavným organizátorom konferencie bol „Peoples' Friendship University of Russia/Росcийский университет дружбы народов“. Našu katedru i univerzitu zastupovala RNDr. Lucia Petrikovičová, PhD. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia zo všetkých kontinentov z 50 krajín. Medzi inými mali zastúpenie univerzity takmer z celej Európy, USA, Chile, Argentíny, Austrálie atď. Konferencia bola zahájená rektorom profesorom Vladimírom Filippovom (RUDN University).
Dr. L. Petrikovičová vystúpila v sekcii "COVID-19 as a new challenge for education" s príspevkom "Methodology of Working with a Textbook Versus Field Activities During the Corona Crisis", ktorý odprednášala spolu s profesorom Romanom Králikom (KFU, Kazan), ktorý bol pozvaný ako jeden z hlavných hostí konferencie.
Naše poďakovanie za všetkých zúčastnených patrí organizátorom konferencie, ktorí zorganizovali celé podujatie na veľmi vysokej úrovni a komunikácia s účastníkmi prebiehala už dva mesiace pred konferenciou.

MoskvaAa 

Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5