VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPV UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPV UKF V NITRE

Absolvent našej katedry Mgr. Lukáš Michaleje dňa 12.2.2020 obhájil na PRIF UK v Bratislave dizertačnú prácu v študijnom programe Fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika na tému „Hodnotenie a integrovaný manažment povodňového rizika“ a získal tak titul PhD. Školiteľom práce bol RNDr. Ľubomír Solín, CSc. z Geografického ústavu SAV. Jedným z oponentov bol aj pracovník našej katedry RNDr. Matej Vojtek, PhD.

Lukášovi, ktorý na katedre svojím odborným zameraním vyrástol pod vedením RNDr. Hildy Kramárekovej, PhD., srdečne blahoželáme a ako na nášho bývalého študenta sme na neho patrične pyšní.

Na fotografii s predsedom komisie prof. RNDr. Jozefom Minárom, CSc. (zdroj: Geografický ústav SAV)

Michaleje PhD

Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5