VÍTAME VÁS NA STRÁNKE KATEDRY GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPV UKF V NITRE
VÍTAME VÁS NA STRÁNKE KATEDRY GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPV UKF V NITRE

Medzinárodná geografická konferencia „Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru“, ktorú spoločne organizuje Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre spolu s Katedrou geografie Pedagogickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne už 24 rokov, dosiahla ďalší významný úspech.

Okrem toho, že časopis Geografické informácie (ISSN 1337-9453), ktorý je tradične aj konferenčným výstupom, je indexovaný už v databáze ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences), boli výstupy konferencie z roku 2014 v júni 2016 zaradené aj do databázy Web of Sciences.
Uvedené fakty tak potvrdzujú narastajúcu odbornú kvalitu konferencie a jej výstupov. Spoločná konferencia oboch geografických pracovísk patrí v stredoeurópskom priestore k tým najstarším, pravidelne sa jej zúčastňujú nielen geografi z takmer všetkých pracovísk na Slovensku a Česku, ale medzi hosťami sú aj reprezentanti geografických a príbuzných pracovísk z Rakúska, Nemecka, Poľska, Maďarska a Ukrajiny. 
Aj touto cestou by sme sa tak radi poďakovali všetkým účastníkom konferencie za poskytnutie kvalitných príspevkov.
Tento úspech, ktorý je nesporne úspechom fakulty i univerzity, sa katedra pokúsi zopakovať aj prostredníctvom 24. medzinárodnej geografickej konferencie „Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru - nové výzvy pre rozvoj“, ktorá bola organizovaná v Nitre 12. - 13. októbra 2016. Kvalitu tohto podujatia garantoval rozšírený medzinárodný vedecký výbor, tvorený zástupcami (nielen) geografických pracovísk z Česka, Nemecka, Rakúska a Poľska.
 
2016 geograficke informacie
Časopis Geografické informácie
 
2016 web of science
Databáza Web of Science
 
2016 erih plus
Databáza Erih Plus
Katedra geografie a regionálneho rozvoja UKF V Nitre. Joomla Templates 2.5