VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPV UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPV UKF V NITRE

23.6.2021 | Návšteva kolegov z Katedry geografie MU v Brne

Dňa 23.6.2021 poctili návštevou nitrianske geografické pracovisko naši kolegovia z Katedry geografie Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně na čele s vedúcim katedry doc. PaedDr. E. Hofmannom, CSc., s ktorými spolupracujeme dlhodobo nielen na spoločnej medzinárodnej geografickej konferencii, ktorá sa blíži pomaly k svojmu 30. ročníku ale aj v iných oblastiach. Témou dnešného stretnutia bola príprava memoranda o ďalšej vzájomnej spolupráci nielen v otázke organizovania spoločných konferencií ale aj intenzívnejšej spolupráce vo vybraných oblastiach výskumu a vzdelávania, akými sú napr. didaktika geografie či výmenných pobytov Erasmus.

Brno navsteva 23 6 2021

Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5