VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPV UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPV UKF V NITRE

V dňoch 26.1. - 3.2.2020 sa vedúci Katedry geografie a regionálneho rozvoja prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD. (spolu s ďalšími dvoma pracovníkmi fakulty - Ing. R. Mišovičovou a Mgr. H. Grežom z KEE) aktívne zúčastnil prestížnej medzinárodnej vedeckej konferencie "Environmental, Cultural and Social sustainability" v hlavnom meste v Čile v Santiagu de Chile (7,1 mil. obyvateľov) usporiadanú Pontifical Catholic University of Chile a University of Chile. Prezentoval doterajšie výsledky projektov VEGA a APVV týkajúce sa transformácie kultúrnej krajiny Slovenska v kontexte prírodných a spoločensko-ekonomických podmienok za ostatných 250 rokov a taktiež výsledky výskumu zameraného na vplyv vybraných environmentálnych záťaží Slovenska na kvalitu životného prostredia a života samotného obyvateľstva.

Prezentované príspevky budú po recenznom konaní následne publikované v impaktovanom časopise databázy Web of Science a Scopus.

Súčasťou bola aj predkonferenčná exkurzia venovaná vodnému manažmentu mesta, ktoré trpí jej nedostatkom. Ďalšie exkurzie smerovali k Tichému oceánu do malebného prístavného mesta Valparaíso (3. najväčšie mesto Chile – vyše 400 000 obyvateľov), do vysokohorskej oblasti Ánd a taktiež do viacerých múzeí. Cieľom bolo tiež nadviazať ďalšiu medzinárodnú vedeckú spoluprácu, inšpirovať sa výsledkami ostatných vedcov a v neposlednom rade sa oboznámiť s najnovšími metodickými postupmi a trendmi v súčasnom svetovom výskume.

 

Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5