POZÝVAME VÁS NA KONFERENCIU K 60. VÝROČIU VZNIKU KATEDRY "KU KOREŇOM NITRIANSKEJ GEOGRAFIE"
POZÝVAME VÁS NA KONFERENCIU K 60. VÝROČIU VZNIKU KATEDRY "KU KOREŇOM NITRIANSKEJ GEOGRAFIE"

KGRR v médiách

 

MEDIÁLNE CENTRUM UKF - Beseda „MHD pre študentov, študenti v MHD“

 

MEDIÁLNE CENTRUM UKF - Medzinárodná geografická konferencia „Stredoeurópsky priestor po 25 rokoch transformácie“

 

TV NITRIČKA - Medzinárodná geografická konferencia „Stredoeurópsky priestor po 25 rokoch transformácie“

 

ČASOPIS NÁŠ ČAS 3/2014 - Športové podujatie „Zoborská stopa“

  

ČASOPIS NÁŠ ČAS 1/2014 - Zahraničná exkurzia ČESKO-NEMECKO

 

ČASOPIS NÁŠ ČAS 6/2013 - Turnaj geografov v malom futbale

 

ČASOPIS NÁŠ ČAS 4/2013 - Beseda „MHD pre študentov, študenti v MHD“

 

KONFERENCIA NÁVRH PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLENHO ROZVOJA NSK 2012-2018 - Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre participuje na tvorbe strategického dokumentu PHSR NSK 2012 - 2018

 
„AKO POMOHLI EUROFONDY MÔJMU REGIÓNU“ - Úspech študenta Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre v súťaži Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

 

  

TV NITRIČKA - Konferencia o cyklotrasách v Nitrianskom kraji aj v režii Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre

 
Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5