VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPV UKF V NITRE
VITAJTE NA WEB STRÁNKACH KATEDRY GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA FPV UKF V NITRE

Riešitelia projektu Horizon 2020 – SPOT navštívili nitrianskeho biskupa Viliama Judáka. Priniesli monografiu o religióznom cestovnom ruchu v Nitrianskej diecéze.

Riešiteľský kolektív projektu Horizon 2020 – SPOT (Social and innovative Platform On cultural Tourism and its potential towards deepening Europeanisation) sa 12. mája 2021 stretol s nitrianskym sídelným biskupom prof. ThDr. Viliamom Judákom, PhD. Návšteva bola spojená s odovzdaním výtlačkov monografie Religiózny cestovný ruch v Nitrianskej diecéze. Publikácia vznikla ako spoločné dielo troch autorov z Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV (Krogmann, Kramáreková, Petrikovičová, 2020).

V spoločnej diskusii sa otvorili možnosti ďalšej spolupráce biskupstva a univerzity – rozšírenie publikácie s cieľom vytvoriť dielo obsahovo i graficky reprezentatívnejšie a spoločné pokračovanie v aktivitách medzinárodnej Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda s cieľom zachovať živý cyrilo-metodský odkaz a podporiť dialóg medzi ľuďmi rozličných kultúr a vierovyznaní. Práve kultúrne (aj pútnické) trasy predstavujú v súčasnosti atraktívny fenomén, ktorý je objektom štúdia aj projektu SPOT. Spoločnými silami tak môžeme prispieť k zviditeľňovaniu Nitry na kultúrnej mape Európy.

Stretnutia sa zúčastnili (zľava) prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD., doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD., RNDr. Lucia Petrikovičová, PhD., RNDr. Hilda Kramáreková, PhD., prof. ThDr. Viliam Judák, PhD., prof. RNDr. František Petrovič, PhD.

12 5 u OB Judaka 

 

Text: RNDr. Hilda Kramáreková, PhD., FPV – Katedra geografie a regionálneho rozvoja

Foto: Mgr. Jozef Plutinský – tajomník diecézneho biskupa – ceremoniár

Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre. Joomla Templates 2.5