WELCOME TO THE OFFICIAL SITE OF THE DEPARTMENT OF GEOGRAPHY AND REGIONAL DEVELOPMENT FNS CPU IN NITRA
WELCOME TO THE OFFICIAL SITE OF THE DEPARTMENT OF GEOGRAPHY AND REGIONAL DEVELOPMENT FNS CPU IN NITRA

Geographical Information bring relevant scientific knowledge from the field of geography and its related disciplines. The journal is issued by the Department of Geography and Regional Development FNS CPU in Nitra as a peer-reviewed journal which is published 2 times a year in Slovak, Czech and also in English language.

 

Journal Title: Geographical Information GI 17 2-2013 obalka Page 2

ISSN: 1337-9453

Publisher: Constantine the Philosopher Univeristy in Nitra

Periodicity: 2 times a year (since 2011)

 

Abstracted/Indexed in:

ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences)

 

Editor-in-Chief: Prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD.

Executive Editor: Doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD. 

Executive Editor: RNDr. Matej Vojtek, PhD.

 

Editorial Board:

Doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc. (Constantine the Philosopher University in Nitra)

Doc. RNDr. Eduard Hofmann, CSc. (Masaryk University, Brno)

Prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. (College of Polytechnics, Jihlava)

Doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D. (Masaryk University, Brno)

Prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (Masaryk University, Brno)

RNDr. Hilda Kramáreková, PhD. (Constantine the Philosopher University in Nitra)

RNDr. Jana Némethová, PhD. (Constantine the Philosopher University in Nitra)

Prof. RNDr. František Petrovič, PhD. (Constantine the Philosopher University in Nitra)

Doc. RNDr. Dagmar Popjaková, PhD. (Matej Bel University, Banská Bystrica)

Doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. (Masaryk University, Brno)

Doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. (Palacký University in Olomouc)

 

 

Instructions for authors and Template for manuscript preparation

  

 

Published Issues:

 

Baluchová, G. - Csachová, S.; Bugár, G. - Pucherová, Z.; Kopáček, M. - Baar, V.; Petlušová, V. - Petluš, P.; Rózová, Z. - Turanovičová, M.
 
Geographical Information 22 – 2/2018
Borgiasz-Stepaniuk, M.; Dvořák, Z.; Dvořáková Líšková. Z. - Škodová Parmová, D. - Pártlová, P. - Dvořák, P.; Feszterová, M. - Hudec, M.; Hofmann, E. - Spurná, M. - Knecht, P.; Hruška, M. - Petrovič, F.; Chlpošová, D. - Jaloviarová, V. - Capuliak, J.; Kolejka, J.; Krajmerová, N. - Veselovský, J.; Krogmann, A. - Nemčíková, M. - Oremusová, D. - Šolcová, L. - Dvořáková Líšková. Z.; Lešková, A. - Vaishar, A.; Máliková, V.; Némethová, J. - Jaďuďová, P.; Pagáč, J. - Illéš, M.; Pachrová, S. - Janoušková, E. - Šedivá Neckářová, A.; Pálenčíková, Z. - Machničová, Z.; Papcunová, V. - Hudáková, J. - Beresecká, J.; Pucherová, Z. - Tirpáková, A. - Markechová, D.; Rákayová, R.; Rampašeková, Z. - Lacika, J. - Kováčik, Š.; Straňák, J. - Pucherová, Z. - Píš, A. - Domčeková, M. - Vrábelová, I. - Ličková, K. - Straňák, Š. - Záhorský, M. - Šlágorová, K.; Šilhan, Z.; Trembošová, M. - Máčajová, M. - Močko, M.; Turanovičová, M. - Rózová, Z.; Urbaníková, M. - Štubňová, M.; Veselovská, K. - Bugár, G.; Vojtek, M.
 

Čief, R - Nižňanský, B.; Dejmal, K. - Kolář, P. - Novotný, J. - Roubalová, A.; Dostál, I. - Svoboda, J. - Pohorský, P. - Havlíček, M.; Drápela, E. - Bašta, J.; Draxlerová, P. - Rypl, J.; Dubcová, A. - Vilinová, K. - Mikulová, L.; Gajdoš, A. - Majcherová, D.; Havlíček, M. - Skokanová, H.; Śarapatka, B. - Netopil, P. - Pavelková, R.; Horáčková, L. - Kopáček, M.; Husár, M. - Finka, M. - Ondrejička, V.; Hübelová, D. - Kozumplíková, A. - Rousová, G.; Chalupa, P. - Veselovský, J.; Jaňurová, M. - Chalopuková, M.; Jarábková, J. - Chreneková, M.; Kiráľová, A. - Hamarneh, I.; Kováč, T. - Laco, I. - Kalivodová, M. - Boltižiar, M.; Krajíčková, A.; Kukoľová, K.; Lacika, J. - Hanušin, J.; Matlovič, R. - Matlovičová, K.; Matušková, A.; Michalina, D. - Némethová, J.; Michalski, T. - Wiskulski, T.; Mitríková, J. - Gromanová, M.; Moyzeová, M. - Izakovičová, Z.; Nemčíková, M. - Kišová, V, - Krogmann, A. - Veselovský, J.; Novotná, M. - Kunc, J. - Tonev, P. - Husička, J.; Nozdrovická, J. - Turanovičová, M. - Gašparovičová, P.; Osuch, W.; Petlušová, V. - Petluš, P. - Tobiašová, E. - Hreško, J.; Pokorná, P. - Šťastná, M.; Rakytová, I.; Raniak, A. - Miklós, L.; Staněk, M. - Rypl, J. - Zrzavecká, P.; Strišková, M. - Oremusová, D.; Škodová, M.; Tomčíková, I.; Urbaníková, M. - Štubňová, M.; Vrbičanová, G. - Kramáreková, H.; Wittlinger, L. - Śolcová, L.; Žoncová, M. - Vojteková, J.

 

Geographical Information 21 – 2/2017

Bulla, P. - Melichová, K.; Mekys, L.; Michaleje, L.; Olša, M. - Hencelová, P.; Rusnák, M. - Kidová, A. - Micheleje, L.; Veselovský, J. - Peihoffner, M.; Vojtek, M.

 

Geographical Information 21 – 1/2017

Fiľakovský, J. - Baar, V; Humlerová, V. - Pártlová, P.; Melichová, K. - Lietava, M.; Michalina, D. - Némethová, J.; Rišová, K. - Škodová, M.

 

Geographical Information 20 – 2/2016

Bačík, M.; Boltižiar, M. - Chrastina, P. - Trojan, J.; Čief, R. - Nižnanský, B.; Durna, R.; Dvořáková Líšková, Z. - Dvořák, P.; Fiľa, M. - Kučera, J.; Gajdoš, A. - Trnková, M.; Hamarneh, I. - Kiráľová, A.; Hofmann, E. - Svobodová, H. - Mísařová, D.; Hrubalová, L. - Repáňová, T.; Hudec, M. - Feszterová, M. - Noga, H. - Piaskowska-Silarska, M.; Chalupa, P. - Hübelová, D.; Chvojka, L. - Vojtek, M.; Jarábková, J. - Majstríková, Ľ.; Ježek, J.; Kalbarczyk, E. - Kalbarczyk, R.; Korec, P. - Rusnák, J.; Krogmann, A. - Šolcová, L. - Nemčíková, M. - Mróz, F. - Ambrosio, V.; Lacika, J.; Lněnička, L.; Novacká, Ľ.; Olejárová, B. - Čajka, P.; Peňaško, M. - Kramáreková, H.; Repaská, G. - Vilinová, K. - Šolcová, L.; Škodová, M. - Sabo, P. - Švajda, J. - Vološčuk, I.; Trembošová, M. - Dubcová, A.; Urbaníková, M. - Papcunová, V.; Veselovský, J. - Krogmann, A. - Nemčíková, M. - Farkasová, A.; Abram, M. - Janik, K. - Kovačic, M. - Walas, B.; Abram, M. - Szydlowska, D. - Borkowski, K. - Walas, B.; Fáziková, M. - Melichová,K.; Gregorová, B.; Gubani, I.; Hladký, M. - Rajčáková, E.; Hübelová, D. - Pavlík, I.; Chalupa, P. - Rux, J. - Hübelová, D.; Chrastina, P. - Rácová, K.; Kiráľová, A. - Hamarneh, I.; Kočišová, N. - Kramáreková, H.; Kolejka, J. - Svobodová, H.; Kozolka, T.; Kráner, A. - Šolcová, L.; Liptáková, K.; Martinát, S.; Midler, M. - Dubcová, A.; Michal, P. - Barto, P.; Némethová, J. - Kováčová, V.; Némethová, J. - Oremusová, D. - Krejčová, A.; Pachrová, S. - Janoušková, E.; Rajčáková, E. - Švecová, A.; Tigyi, M. - Kramáreková, H.; Úradníková, K. - Kramáreková, H.; Věžník, A. - Navrátil, M. - Cigoš, M.; Vojáčková, H. - Chalupa, P. - Rux, J.; Vrbičanová, G. - Kramáreková, H.; Výbošťok, J. - Kramáreková, H.; Weis, K. - Bednárik, P. - Masný, M.

 

Geographical Information 20 – 1/2016

Civáň, M. - Krogmann, A.; Ksagranda, A.; Máliková, L.; Masný, M.; Némethová, J. - Krejčová, A.; Repaská, G. - Vilinová, K. - Lagová, M.; Trembošová, M. - Rotíková, J.; Trembošová, M. - Tremboš, P.; Výbošťok, J. - Kramáreková, H.

 

Civáň, M. - Midler, M. - Krogmann, A.; Huslica, K. - Kramáreková, H.; Jeleček, L. - Kabrda, J.; Kolejka, J. - Boltižiar, M. - Svatoňová, H. - Vojtek, M. - Vojteková, J.; Líšková Dvřáková, L. - Sůvová, L. - Pártlová, P.; Mikuláš, D. - Krogmann, A.; Mišúnová, E. - Mišún, J.; Rux, J. - Janoušková, E. - Chalupa, P.; Smutná, J. - Hübelová, D.; Vojtek, M. - Vojteková, J. - Žoncová, M. - Repaská, G. - Svorad, A. - Dubcová, A. - Boltižiar, M.

 

Barto, P.; Bordun, O.; Hamkalo, M.; Khovalko, A.; Krajčík, M. - Kramáreková, H.; Manko, A. - Mandiuk, N.

 

Bilková, K. - Križan, F.; Civán, M. - Krogmann, A.; Csapó, J. - Aubert, A.; Čižmárová, K.; Dubcová, A. - Midler, M.; Hofmann, E. - Janků, P.; Jeřábek, M.; Kováčová, I. - Rampašeková, Z. - Oremusová, D.; Kratěnová, H. - Šindelář, M.; Łupiński, W.; Michaleje, L. - Kramáreková, H.; Mróz, F.; Musiaka, Ł.; Procházka, J. - Věžník, A.; Rajčáková, E. - Švecová, A.; Svorad, A. - Žoncová, M. - Dubcová, A.; Škodová, M. - Vološčuk, I.; Švecová, A. - Rajčáková, E.; Vencálek, J.; Vilinová, K. - Repaská, G. - Herda, M.; Vojtek, M.   

 

Bačík, M.; Brhlíková, R.; Danielová, K. - Lauko, V.; Gregorová, B.; Gurňák, D. - Hujová, A.; Hrabák, J.; Hübelová, D. - Chalupa, P.; Janoušková, E. - Pachrová, S.; Ježek, J.; Karlík, L. - Lauko, V.; Lňenička, L.; Michal, P. - Gajdoš, A.; Nikischer, R.; Svobodová, H. - Kejíková, I. - Věžník, A.; Teichmann, J.; Veselovský, J. - Nemčíková, M. - Šnirc, M.

 

Némethová, J. - Mesárošová, J.; Svatoňová, H. - Lněnička, L.;  Chalupa, P. - Hübelová, D.; Vilinová, K.; Janoušková, E.; Chalupa, P. - Rux, J.; Feszterová, M.; Némethová, J.

  

Bilic, M. - Krogmann, A.; Cicoňová, A. - Kramáreková, H.; Kasagranda, A.; Končalová, A. - Dubcová, A.; Michaeli, E. - Boltižiar, M.; Oláhová, J. - Vojtek, M. - Boltižiar, M.; Repaská, G. - Bedrichová, K.; Svatoňová, H.; Števulová, K. - Tolmáči, L.; Mydlová, A. - Tolmáči, L.; Valach, M. - Dubcová, A.

 

Lněnička, L.; Měrtlová, L.; Mikuš, R. - Gurňák, D.; Milotová, B.; Nikischer, R.; Padová, Z.; Papcunová, V.; Popjaková, D.; Pouš, R.; Rajčaková, E. - Švecová, A.; Slobodníková, O.; Škodová, M. - Čižmárová, K.; Ślajchrt, M.; Švecová, A. - Rajčáková, E.; Vencálek, J.  

                                         

Bačík, M.; Barto, P. - Madleňák, T.; Buček, J. - Fedorová, Z. - Ondreičková, A.; Civáň, M. - Krogmann, A.; Feszterová, M. - Jedlovská, L.; Gajdoš, A.; Glaser-Opitz, Z. - Kulla, M. - Spišiak, P.; Gregorová, B.; Hofmann, E. - Svobodová, H.; Hógelová, B. - Kulla, M. - Spišiak, P.; Chalupa, P. - Hübelová, D.; Charvát, T.; Chreneková, M. - Dubcová, A.; Janoušková, E.; Jarábková, J. - Číčová, M.; Káčerová, M. - Ondračková, J.; Kolejka, J. - Zejdová, L.; Kopecká, M. - Rosina, K.

 

Bilic, M. - Krogmann, A.; Chrastina, P. - Boltižiar, M.; Ivanová, M. - Michaeli, E. - Boltižiar, M.; Némethová, J.; Repaská, G. - Báťa, T.

 

Aschauer, W.; Bilic, M. - Krogmann, A.; Bucher, S.; Kašný, J. - Nemčíková, M.; Repaská, G.; Solár, V.

                                                              

Bačík, M.; Foltýnová, D. - Mrázková, K. - Ruda, A.; Foltýnová, D. - Hofmann, E. - Plucková, I. - Svatoňová, H.; Godor, M. - Horňák, M.; Hübelová, D.; Hynek, A. - Svozil, B. - Trávniček, J. - Trojan, J. - Vágai, T.; Chalupa, P. - Hübelová, D.; Izakovičová, Z.; Janoušková, E.; Kopecká, M.; Kotrasová, M. - Rochovská, A.; Kunáková, L. - Bucher, S.; Lipský, Z. - Weber, M. - Stroblová, L.; Moyzesová, M.; Némethyová, B.; Novák, S.; Petríková, K. - Božíková, A.; Rakytová, I.; Ruda, A. - Hofmann, E.; Schlixbierová, I.; Spustová, G.; Stehlík, M.; Šerý, M.; Tomčíková, I.; Vencálek, J.; Vrábeľ, M.

   

Geographical Information 13 – 2009                                                                           

Trendy regionálneho rozvoja v Európskej únii

 

Geographical Information 12 – 2008                                                                           

Stredoeurópsky priestor - geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja

 

Geographical Information 11 – 2007                                                                           

Problémy geografického výskumu Česka a Slovenska

 

Geographical Information 9  2006                                                                              

Geografické aspekty stredoeurópskeho priestoru

 

Geographical Information 8 – 2004                                                                             

Stredoeurópsky priestor – geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja

                                                 

Geographical Inforamtion 7 (II. Part) – 2002                                                                

XIII. kongres SGS - Slovensko a integrujúca sa Európa

 

Geographical Information 7 (I. Part) – 2002                                                                 

XIII. kongres SGS - Slovensko a integrujúca sa Európa

 

Geographical Information 6 – 1999                                                                             

40 rokov geografie na UKF v Nitre

 

Geographical Information 5 – 1998                                                                             

Úlohy regionálnej geografie SR a ČR v podmienkach transformujúcich sa ekonomík

 

Geographical Information 4 – 1996                                                                             

Postavenie regionálnej geografie SR a ČR v kontexte nových podmienok rozvoja

 

Geographical Information 3 – 1994                                                                             

Postavenie regionálnej geografie SR a ČR v kontexte nových podmienok rozvoja

 

Geographical Information 2 – 1993                                                                              

Geografia v súčasnom výchovno-vzdelávacom procese

 

Geographical Information 1 – 1992                                                                               

Globálne problémy makroregiónov sveta

Department of Geography and Regional Development FNS CPU in Nitra. Joomla Templates 2.5