WELCOME TO THE OFFICIAL SITE OF THE DEPARTMENT OF GEOGRAPHY AND REGIONAL DEVELOPMENT FNS CPU IN NITRA
WELCOME TO THE OFFICIAL SITE OF THE DEPARTMENT OF GEOGRAPHY AND REGIONAL DEVELOPMENT FNS CPU IN NITRA

MEDIÁLNE CENTRUM UKF - Beseda „MHD pre študentov, študenti v MHD“

https://www.youtube.com/watch?v=QfuTJQlwW9o&feature=youtu.be

 

MEDIÁLNE CENTRUM UKF - Medzinárodná geografická konferencia „Stredoeurópsky priestor po 25 rokoch transformácie“

https://www.youtube.com/watch?v=Z2UXJ47WQGI&feature=youtu.be

 

TV NITRIČKA - Medzinárodná geografická konferencia „Stredoeurópsky priestor po 25 rokoch transformácie“

https://www.youtube.com/watch?v=BQXvD4qljxk&feature=youtu.be

 

ČASOPIS NÁŠ ČAS 3/2014 - Športové podujatie „Zoborská stopa“

  

ČASOPIS NÁŠ ČAS 1/2014 - Zahraničná exkurzia ČESKO-NEMECKO

 

ČASOPIS NÁŠ ČAS 6/2013 - Turnaj geografov v malom futbale

 

ČASOPIS NÁŠ ČAS 4/2013 - Beseda „MHD pre študentov, študenti v MHD“

 

KONFERENCIA NÁVRH PROGRAMU HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLENHO ROZVOJA NSK 2012-2018 Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre participuje na tvorbe strategického dokumentu PHSR NSK 2012 - 2018

„AKO POMOHLI EUROFONDY MÔJMU REGIÓNU“ - Úspech študenta Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV 
v súťaži Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 

 

TV NITRIČKA - Konferencia o cyklotrasách v Nitrianskom kraji aj v režii Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV

 

factors_added

 
Department of Geography and Regional Development FNS CPU in Nitra. Joomla Templates 2.5